O konferencji

SZW_wizytówka

UWAGA!
Zwolniły się miejsca na części warsztatów organizowanych w ramach konferencji (nie dotyczy to wizyt w szkole Łejery oraz PCSS) – uruchomiliśmy dodatkową rejestrację na nie – zapraszamy do zakładki „Warsztaty i wizyty”

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół, przedstawicielom samorządu terytorialnego, pracownikom oświaty, przedstawicielom rad rodziców i samorządów uczniowskich.

Celem  przedsięwzięcia jest prezentacja dobrych praktyk edukacyjnych dla budowania szkolnej społeczności uczącej się. Podczas spotkania będą się prezentować szkoły z Polski i zagranicy – szkoły z wyobraźnią, szkoły wykraczające poza powszechne praktyki pedagogiczne.

Zakładamy, że to nieprzeciętne spotkanie stanie się przestrzenią dyskusji na temat współczesnej oświaty i możliwości jej tworzenia czy reorganizacji.
Podczas trzech dni konferencji zaplanowane są wykłady, towarzysząca prezentacjom szkół wystawa posterowa, panel dyskusyjny oraz pokazy. Imprezami towarzyszącymi będą koncerty muzyczne oraz ekspozycja na temat wyglądu i architektury szkół.
W ramach konferencji przewidujemy następujące, przeplatające się i dopełniające moduły:

SZW_działy-01

Zapraszamy z wykładami uczonych zarówno polskich jak i zagranicznych,  uznanych w świecie nie tylko pedagogicznym. Moduł  ten ma pomóc w zdefiniowaniu podstawowych kontekstów funkcjonowania szkoły (jak np. wiedza o biologicznych fundamentach człowieczego działania; współczesne koncepcje szkoły i szkół; polityczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy dzisiejszej szkoły, czy wreszcie  uwarunkowania stanowione przez dynamicznie rozwijające się środowisko cyfrowe). Szkoła nie jest samotną wyspą, a jej zmiana zawsze jest uwarunkowana bazą ideową, społeczną, kulturową a także polityczną.

SZW_działy-02

Nie jest łatwo wyrwać się spod polityczno-społecznego systemu lansującego nierzadko tylko jeden akceptowalny model edukacji i jej funkcjonowanie. Niektórym szkołom to się udało i zamierzamy je tu przedstawić. Są to szkoły, które nawiązując w prostej linii do szkół alternatywnych odważnie stawiają na działanie oparte na wyobraźni jej podmiotów. Pionierskie podejście do tejże wyobraźni wiedzie prosto do wykraczania poza masową rzeczywistość szkolną. Bezpośrednim skutkiem jest nowy wizerunek szkoły jako struktury z twarzą, ale też z samokontrolą wyznaczaną dobrem powszechnym.
Nadto zamierzamy zaprezentować  także szkoły,  które w ramach istniejących reguł (prawa) szkół masowych, osiągnęły znaczące sukcesy wychowawcze (pedagogiczne), mierzone nie tylko w badaniach testowych.
Przedstawienie szkół poparte będzie  wizualnymi rejestracjami ich własnych doświadczeń  jak np. filmy, zdjęcia, infografiki, nagrania dźwiękowe, inscenizacje.
Przedstawimy tu np. szkołę WonderTree Self Design w Kanadzie, szkolę opierającą  swą działalność  także na TIK. Będzie także przedstawiona szkoła z Michigan (USA), realizująca  w pełni program odwróconej klasy.

SZW_działy-03

Chcemy wreszcie przybliżyć to, co się dzieje wokół szkoły, w edukacji równoległej czy nieformalnej oraz działania podmiotów naciskających na zmianę szkoły. Zaprosimy zatem uczestników do udziału w ekspozycjach, warsztatach i wizytacjach towarzyszących obradom (odrębną rejestracja na nie otworzymy na tydzień przed rozpoczęciem konferencji). Przedstawimy między innymi:
•    E-podręcznik – jako szansę na nowe, dynamiczne środowisko edukacyjne;
•    Akademię Khana, także z polskimi przykładami;
•    działania Centrum Nauki Kopernik oraz innych centrów w Polsce i w Europie.

SZW_działy-04

XX wiek przyniósł nowe ciekawe pomysły na przestrzenne zaplanowanie szkoły. Są to między innymi: projekty szkoły-miasta dzieciństwa (city of childhood), przypominające miniaturowe miasteczka; szkoły na otwartym powietrzu (open air school), których celem było podniesienie warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży czy idea planu szkoły otwartej (open plan school), która miała zburzyć system klasowo-lekcyjny.

Liczne badania wskazują, bowiem na znaczenie koncepcji otwartości architektury dla ruchu ucznia i powiązanego z nim rozwoju intelektualnego.
Zamierzamy przedstawić współczesne pomysły na architekturę w szkole i znaczenie przestrzeni fizycznej w edukacji młodego człowieka. Będą to mi.n.: ulice nauki, place nauki, centra edukacyjne.

SZW_działy-05

Inscenizacje szkolne bądź  też wizyty w szkołach – np. w szkole Łejery, wychowującej i uczącej przez sztukę z mocnym akcentem położonym na teatr oraz w szkole Cogito branej pod uwagę w badaniu PISA, gdzie uczniowie są przede wszystkim „Badaczami w działaniu”. W ramach tego modułu także odbywałaby się prezentacja na żywo lekcji z kształcenia wyprzedzającego (Polska)  i odwróconej klasy (USA). Zamierzamy także zaprosić uczestników konferencji do zwiedzenia  Poznańskiego Laboratorium Szkoły Przyszłości.

Przede wszystkim chcielibyśmy pokazać, że MOŻNA…. zmieniać szkołę.

 

 

Najnowsze wpisy