Organizatorzy

Organizatorami konferencji są:
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Studiów Edukacyjnych (Zakład Pedeutologii i Pracownia Pedagogiki Szkolnej)

oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Dylak – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. zw. dr hab. Stefan Mieszalski
prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Marek Piotrowski
dr Renata Wawrzyniak-Beszterda

Komitet Programowy: 

dr Grażyna Barabasz
dr Daria Hejwosz-Gromkowska
dr Sylwia Jaskulska
dr Mateusz Marciniak
mgr Elżbieta Leszczyńska
dr Mateusz Leszkowicz
dr Krzysztof Wawrzyniak
dr Alicja Sobierajska
mgr Katarzyna Banaszak
mgr Michał Szott
mgr Karolina Domagalska–Nowak – koordynator organizacyjny