Patronat

zestaw_logotypo´w kopia

Patronat honorowy nad konferencją objęły:
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Walkowiak

Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury Zamek