Warsztaty i wizyty

Zgodnie z przyjętymi założeniami chcemy przybliżyć uczestnikom konferencji działania  wokół szkoły, w edukacji równoległej czy nieformalnej oraz działania podmiotów naciskających na zmianę szkoły. W związku z tym obradom konferencji towarzyszyć będę równoległe wystawy, warsztaty oraz wizyty. Liczba miejsc dla uczestników warsztatów oraz wizyt jest ograniczona. Zakończyliśmy już rejestrację na nie (w dniu 08.10.2015). Cześć zarejestrowanych osób zrezygnowała z uczestnictwa w warsztatach, więc zwolniły się miejsca na nie, uruchomiliśmy zatem dodatkową rejestrację (zobacz niżej). Dziękujemy osobom, które się zarejestrowały – wkrótce uzyskacie Państwo (pocztą elektroniczną) szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące warsztatów oraz wizyt od osoby koordynującej te wydarzenia. Jednocześnie informujemy osoby, którym nie udało się zarejestrować na warsztaty i wizyty, że ich organizatorzy będą obecni w czasie konferencji ze swoimi:

– stoiskami (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – I/II dzień konferencji, AKCES Edukacja – II dzień konferencji);

– posterami (Zespół Szkół Łejery – I dzień konferencji);

– ekspozycją (Centrum Nauki Kopernik – II dzień konferencji, w wybranych przerwach między warsztatami oraz na godzinę po przerwie obiadowej)

 WARSZTATY

W drugim oraz trzecim dniu konferencji proponujemy Państwu udział w warsztatach, które będą odbywały się w budynkach stanowiących miejsce obrad, a zatem odpowiednio w CK ZAMEK (II dzień) oraz PAN (III dzień). Szczegółowe informacje dotyczące sal, w których odbędą się  warsztaty przekażemy osobom zarejestrowanym.

EDUKACJA POPRZEZ EKSPONATY INTERAKTYWNE. Centra nauki od zaplecza

(Centrum Nauki Kopernik, II dzień konferencji – 13.10.2015r.)

 W trakcie warsztatu zaproponujemy Państwu spotkanie z trzema typowymi eksponatami interaktywnymi, z rodzaju tych, jakie znajdujemy na wystawach w różnych centrach nauki.

Dlaczego takie, a nie inne? Co zadecydowało o ich wyborze? Jak zostały skonstruowane? Te pytania zmierzają do odsłonięcia pedagogicznych aspektów warsztatu pracy centrum nauki. Spróbujemy pokazać podstawowe wyznaczniki, którym kierują się twórcy centrów nauki przy konstruowaniu eksponatów i planowaniu ich edukacyjnego oddziaływania.

Proponujemy cztery tury tego warsztatu. Rejestracja na warsztat została zakończona 08.10.2015r., ze względu na rezygnację części uczestników uruchomiliśmy dodatkową rejestrację (10.10.2015r.).

I warsztat: 13.10.2015, godz. 9.00-10.00 rejestracja

II warsztat: 13.10.2015, godz. 10.15-11.15 rejestracja

III warsztat: 13.10.2015, godz. 12.00-13.00 rejestracja

IV warsztat: 13.10.2015, godz. 13.30-14.30 rejestracja

WSPIERANIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH NARZĘDZIAMI LEGO® EDUCATION

(AKCES edukacja, III dzień konferencji – 14.10.2015r.)

Oferujemy Państwu udział w warsztatach ukazujących potencjał stosowanie narzędzi LEGO® Education w różnych zajęciach szkolnych.

WARSZTAT I:  Matematyka to nie tylko cyferki

Zajęcia pokazujące najnowsze rozwiązania LEGO® Education wspierające edukację matematyczną w  klasach 1-3 szkoły podstawowej

WARSZTAT II: Każdy ma jakąś historię do opowiedzenia

Wspomaganie nauki czytania, pisania oraz tworzenia wypowiedzi z wykorzystaniem narzędzi LEGO® Education (wspieranie edukacji polonistycznej i nauczania języków obcych w klasach 1-6 szkoły podstawowej)

WARSZTAT III: Inżynierowie potrzebni od zaraz – projekt edukacyjny  w praktyce szkolnej

Warsztaty z robotyki – pokażemy jak wykorzystywać różne narzędzia LEGO® Education w ramach lekcji oraz kół zainteresowań, opowiemy też o Pierwszej Lidze LEGO (wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych w klasach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Rejestracja na warsztaty została zakończona. 08.10.2015r., ze względu na rezygnację części uczestników uruchomiliśmy dodatkową rejestrację (10.10.2015r.)

Warsztat I (Matematyka…): 14.10.2015, godz. 9.00-10.00 rejestracja

Warsztat II (Każdy ma…): 14.10.2015, godz. 10.15-11.15 rejestracja

Warsztat III (Inżynierowie…): 14.10.2015, godz. 12.30-14.00 rejestracja

WIZYTY
W trzecim dniu konferencji (14.10.2015r.) proponujemy Państwu wizyty w dwóch instytucjach – w Szkole „Łejery” oraz w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Zapewniamy uczestnikom konferencji dowóz autokarem (planowany wyjazd o godz. 8.00 z ul. Wieniawskiego 1, planowany powrót: godz.11.00). Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wizyt (dokładne miejsce zbiórki itp.), przekażemy osobom zarejestrowanym.

 ŁEJERY! TEATR W SZKOLE, SZKOŁA W TEATRZE

(Zespół Szkół nr 4 „Łejery”, III dzień konferencji – 14.10.2015r.)

Autorska koncepcja szkoły zaproponowana przez Elżbietę Drygas i Jerzego Hamerskiego jest elementem, od którego rozpoczęto tworzenie szkoły. Jej fundamentem jest wychowanie oparte na obcowaniu ze sztuką, a osią – zabawa w teatr jako sposób na poznawanie siebie, drugiego człowieka i otaczającego świata, rozwijanie kreatywności. Ważne jest dla nas praktyczne uczenie się demokracji i dobrej komunikacji. Nawiązujemy do poznańskich tradycji, w tym również gwary, programowo łamiemy konwencje, pielęgnujemy poczucie humoru. Wiele z tego jest zawarte już w samej nazwie szkoły – „Łejery”, zrozumiałej tylko dla poznaniaków, wyrażającej dziecięce radosne zadziwienie światem.

Szkoła znajduje się na skraju parku na Cytadeli, zajmuje parterowy, modułowy budynek przywieziony wysiłkiem nauczycieli i rodziców w 1995 r. z Holandii. Jego nietypowa architektura i domowy klimat są bardzo przyjazne dzieciom. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną szkołą w Polsce dysponującą w pełni wyposażoną salą teatralną. Nowoczesny budynek teatru powstał w 2013r.

Rejestracja na wizytę w Szkole została zakończona.

 Wizyta w szkole „Łejery” (14.10.2015, godz. 8.00-11.00)

 

ELEMENTY LABORATORIUM SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI W CBPIO

(Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, III dzień konferencji – 14.10.2015r.)

Laboratorium Szkoły Przyszłości to tworzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe nowatorska przestrzeń edukacyjna pozwalająca na udział w wymagających eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania interdyscyplinarnych przygodach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii takich jak:

  • zaawansowane systemy projekcji,
  • Internet Rzeczy,
  • rzeczywistość rozszerzona,
  • gry edukacyjne,
  • programowalne roboty.

Laboratorium umożliwi przeprowadzanie testowych lekcji przyszłości, weryfikację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, udostępni przestrzeń współpracy dla grup i środowisk, wydarzeń i inicjatyw związanych z edukacją. To także miejsce do realizacji zaawansowanych badań naukowych związanych z e-Umiejętnościami i pracą grupową.

Otwarcie Laboratorium – jesień 2015.

Rejestracja na wizytę w Laboratorium Szkoły Przyszłości (PCSS) została zakończona.

 Wizyta w PCSS (14.10.2015, godz. 8.00-11.00)

EKSPOZYCJE/WYSTAWY

wybrane eksponaty z Centrum Nauki Kopernik (II dzień konferencji – 13.10.) Eksponaty będą udostępnione uczestnikom konferencji wyłącznie w przerwach między warsztatami Centrum Nauki Kopernik oraz po ich zakończeniu (limitowany czas dostępu).