Conference programme

First Day (12th of October)

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

09.00 – 10.00 – Breakfast
10.00 – 10.30 – Opening
10:30 – 11:00  –  Prof. dr hab. Zbyszko Melosik: Szkoła w społeczeństwie: konteksty i kontrowersje (School in the society: contexts and controversies)
11:00 – 11:30 –  Prof. dr hab. Jerzy Vetulani: Korzyści z neurogenezy (Benefits from neurogenesis)
11:30 – 12:00 –Coffe break
12:0 – 12:45 – Prof. Andrew Koob: U źródeł naszych myśli – komórki glejowe (The Root of Thought: Emerging Concepts at the Cellular Level)
12:45 – 13:30 – Prof. Kristin Stang: Skuteczność reform edukacyjnych – na przykładzie  USA (Educational Reforms: Examples from the United States of America)
13:30 – 14:30 –  Lunch
14:30 – 14:50 – Anna Gocłowska, MA: Prawo szkolne wobec „szkoły z wyobraźnią” (Educational law and „school with imagination”)
14:50 – 15:10-  dr hab. Marlena Plebańska: Otwarta przestrzeń edukacji szkolnej (An open space of school education)
15:10 – 17:00 – Schools presentation: SelfDesign School – Canada; Elementary school and Gymnasium Łejery, Poznań; Elementary School – Pro Futuro, Warszawa;  Chibati Public School Cares for Nature – Georgia; STO School Bemowo
18:30 – Concert and dinner

Two exhibitions accompany the conference on the first day:  “Classrooms” and “Between earth and heaven”  and poster session of the presented schools on that day.  

Second Day (13rd of October)

Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań 

09.00 – 9:30 – dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz: …ku budowaniu wewnętrznych mechanizmów zmiany szkoły (…towards building the mechanisms of a school change)
09:30 – 10:00 – school presentation: Atlantic College, Wales
10:00 – 11:15 – Panel discussion: Czego i jak nie uczy szkoła…? (What school doesn’t teach…?)
Panelists: Prof. dr hab. Maria Dudzikowa,  Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, prof. dr hab. Lech Mankiewicz, prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski; dr Krzysztof Kurowski (PCSS), mgr Robert Firmhofer (Dyrektor Centrum Nauki Kopernik), mgr Andrzej Grzybowski (Intel); mgr Anna Mrula (L.O. św Marii Magdaleny w Poznaniu)
Moderator: Justyna Suchecka, Gazeta Wyborcza
11.15 – 11:45 – Coffe break
11:45 – 12:10 – prof. dr hab. Lech Mankiewicz: Czego możemy się nauczyć od twórcy Khan Academy? (What we can learn from founder of Khan Academy?)
12:10-12:40 –  Ewa Sitko, MA: Wyobrażenia i wyobraźnia podmiotów edukacji szkolnej o uczeniu  się (wyniki badań na próbie 40 000 respondentów), (How educational actors imagine the process of learning – the results  of the research project); individual project indywidualni.pl of LIBRUS company
12:40 – 14:40 – schools presentation:  Arthur Morgan School, USA; Kolegium Edukacyjne Poznańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego – Dębinka; Bednarska Szkoła  Realna w Warszawie ; Skipton Girls’ High School, UK;
14:40 – 15:25 – Lunch
15:25 – 15:35 –  Centre of Educational Practices – CK Zamek, Poznań
15:35-15:55 Janusz Wierzbicki, MA: TIK w Twojej szkole (ICT in your school)
15:35 – 17:45 – schools presentation: Zespół Szkół nr 6, im. Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój; Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, Swarzędz; Szkoła Podstawowa Kornelówka, Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, Mielec; Berufliche Schulen Gelnhausen, Niemcy.
18:00 –  Students Concert and dinner

On the second day of conference the workshops of Copernicus Science Centre  and the exhibition ‘Between earth and heaven’ and poster session of the presented schools are taking place parallel  to the lectures and presentations. During the breaks Copernicus Science Centre will present selected exhibits.

Third Day  (14th of October)

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
ul.  Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań

09.00 – 09:30 – prof. dr hab. Wojciech Cellary: Programowanie dla wyobraźni – krytyczny czynnik kształcenia ogólnego (Programming the imagination: the critical factor of general education)
09:30 – 10:00 – dr hab. Marek Piotrowski: Monitorowanie zmiany w szkole (Monitoring the change at school)
10:00-10:15 – Magdalena Bogusławska, MA (ORKE), Jarosław Matuszewski, MA (WSiP): Projekt eTornister (eSchoolbag)
10.15 – 11:15 – Schools presentation: Cyfrowa szkoła: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Wrześni i Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu; Zespół Szkół Technicznych w Radomiu; Szkoła PodstawowaCogito, Poznań; Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii Magdaleny, Poznań
11:15-12:15- coffe break/lunch
12:15-13:00 – schools presentations: ST. Joseph Mbuba Polytechnical Secondary School, Tanzania; Private School ,,Davitiani – Marina Gorshkova”, Georgia
13:00 – 13:30 – Concert: Students for teachers
13:30 – 13:50 – inż. arch. Grzegorz Wnorowski: Jak budynki szkolne przeszkadzają w edukacji i co można na to poradzić? (How do buildings disturb in education and what can be done?
13:50 – 14:30 – Discussion and summary of the conference

On this day the following events are taking place:
-The LEGO workshops
– study visits: “Łejery” School, 8:00-11:00; Poznań Supercomputing and Networking Center, 8:00-11:00
– exhibition “Educators at the end of the world” and poster session of the schools presented on that day