Program konferencji

DZIEŃ I (12 października)

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

09.00 – 10.00 – bufet kawowy
10.00 – 10.30 – powitanie uczestników
10:30 – 11:00  –  Prof. dr hab. Zbyszko Melosik: Szkoła w społeczeństwie: konteksty i kontrowersje
11:00 – 11:30 –  Prof. dr hab. Jerzy Vetulani: Korzyści z neurogenezy
11:30 – 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 12:45 – Prof. Andrew Koob: U źródeł naszych myśli – komórki glejowe
12:45 – 13:30 – Prof. Kristin Stang: Skuteczność reform edukacyjnych – na przykładzie  USA
13:30 – 14:30 –  obiad
14:30 – 14:50 – mgr Anna Gocłowska: Prawo szkolne wobec „szkoły z wyobraźnią”
14:50 – 15;10-  dr hab. Marlena Plebańska: Otwarta przestrzeń edukacji szkolnej
15:10 – 17:00 – prezentacje szkół: SelfDesign School, Kanada; Szkoła podstawowa i gimnazjum Łejery, Poznań; Kunsthumaniora Muziek, Woord en Dans, Bruksela; Szkoła Podstawowa Pro Futuro, Warszawa;  Chibati Public School Cares for Nature, Gruzja; Zespół Szkół STO w Bemowie
18.30 – koncert (Aula UAM) i  kolacja

W pierwszym dniu konferencji towarzyszą wystawy „Klasy szkolne” oraz „Między ziemią a niebem”, a także sesja posterowa szkół prezentujących się w tym dniu.

DZIEŃ II (13 października)

Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań 

09.00 – 9:30 – dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz: …ku budowaniu wewnętrznych mechanizmów zmiany szkoły
09:30 – 10:00 – prezentacja szkoły: Atlantic College, Walia
10:00 – 11:15 – Dyskusja panelowa: Czego i jak nie uczy szkoła…?
Paneliści: prof. dr hab. Maria Dudzikowa, prof. dr hab. Lech Mankiewicz, prof. dr hab. Jerzy Vetulani; prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski; dr Krzysztof Kurowski (PCSS),
mgr Robert Firmhofer (Dyrektor Centrum Nauki Kopernik) mgr Andrzej Grzybowski (Intel); mgr Anna Mrula (L.O. św Marii Magdaleny w Poznaniu)
Moderatorka: red. Justyna Suchecka, „Gazeta Wyborcza”
11.15 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 12:10 – prof. dr hab. Lech Mankiewicz: Czego możemy się nauczyć od twórcy Khan Academy?
12:10-12:40 – mgr Ewa Sitko: Wyobrażenia i wyobraźnia podmiotów edukacji szkolnej o uczeniu  się (wyniki badań na próbie 40 000 respondentów), projekt indywidualni.pl firmy LIBRUS
12:40 – 14:40 – prezentacje szkół: Arthur Morgan School, USA; Kolegium Edukacyjne Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego, Dębinka; Bednarska Szkoła Realna, Warszawa; Skipton Girls’ High School, UK
14:40 – 15:25 – obiad
15:25 – 15:35 –  Centrum Praktyk Edukacyjnych – CK Zamek, Poznań
15:35 – 15:55 – mgr Janusz Wierzbicki: TIK w Twojej szkole
15:55 – 17:45 – prezentacje szkół: Zespół Szkół nr 6, im. Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój; Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, Swarzędz; Szkoła Podstawowa Kornelówka, Łódź; Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, Mielec; Berufliche Schulen Gelnhausen, Niemcy.
18:00 –  Koncert w wykonaniu studentów UAM oraz kolacja

W drugim dniu równolegle do wykładów i prezentacji odbywają się warsztaty Centrum Nauki Kopernik: EDUKACJA POPRZEZ EKSPONATY INTERAKTYWNE. Centra nauki od zaplecza (I warsztat godz. 9.00-10.00, II warsztat godz. 10.15-11.15, III warsztat godz. 12.00-13.00, IV warsztat godz. 13.30-14.30),  wystawa: „Między ziemią a niebem”, a także sesja posterowa szkół prezentujących się w tym dniu. W ty dniu w przerwach między warsztatami uczestnikom konferencji będą też udostępnione wybrane eksponaty Centrum Nauki Kopernik.

DZIEŃ III (14 października)

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
ul.  Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań

09.00 – 09:30 – prof. dr hab. Wojciech Cellary: Programowanie dla wyobraźni – krytyczny czynnik kształcenia ogólnego
09:30 – 10.00 – dr hab. Marek Piotrowski: Monitorowanie zmiany w szkole
10:00 – 10:15 – mgr Magdalena Bogusławska (ORKE), mgr Jarosław Matuszewski (WSiP): Projekt eTornister
10:15 – 11:15 – prezentacje szkół: Cyfrowa szkoła: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Wrześni i Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu; Zespół Szkół Technicznych w Radomiu; Szkoła Podstawowa Cogito, Poznań;  Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii Magdaleny, Poznań
11:15 – 12:15 – przerwa kawowa/lunch
12.15 – 13.00 – prezentacje szkół:  ST. Joseph Mbuba Polytechnical Secondary School, Tanzania; Prywatna Szkoła ,,Davitiani – Marina Gorshkova”, Gruzja
13:00 – 13:30 – Koncert: Uczniowie nauczycielom
13:30 – 13:50 – inż. arch. Grzegorz Wnorowski: Jak budynki szkolne przeszkadzają w edukacji i co można na to poradzić?
13:50 – 14:30 – Komentarz do konferencyjnych prezentacji oraz pedagogicznych efektów…

W trzecim dniu równolegle do wykładów i prezentacji odbywają się:
– warsztaty Lego
WARSZTAT I:  Matematyka to nie tylko cyferki (godz. 9.00-10.00); WARSZTAT II: Każdy ma jakąś historię do opowiedzenia (godz. 10.15-11.15); WARSZTAT III: Inżynierowie potrzebni od zaraz – projekt edukacyjny  w praktyce szkolnej (godz. 12.30-14.00);
– wizyty
ŁEJERY! TEATR W SZKOLE, SZKOŁA W TEATRZE (Zespół Szkół nr 4 „Łejery” w Poznaniu), godz. 8.00 – 11.00
ELEMENTY LABORATORIUM SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI W CBPIO (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), godz. 8.00 – 11.00
– wystawa „Pedagodzy na krańcu świata” oraz sesja posterowa szkół prezentujących się w tym dniu.